Партиски веб – македонската политика во видео!

July 12, 2017

Влада на Република Македонија

Министерство за внатрешни работи

Влада на Република Македонија

ВМРО-ДПМНЕ

СДСМ

Влада на Република Македонија

ВМРО-ДПМНЕ

ВМРО-ДПМНЕ – Прилеп

Министерство за внатрешни работи

ВМРО-ДПМНЕ

СДСМ

July 11, 2017

ВМРО-НП – Љубчо Георгиевски

ВМРО-ДПМНЕ

Министерство за транспорт и врски

Влада на Република Македонија

ВМРО-ДПМНЕ

Министерство за внатрешни работи

ВМРО-НП – Љубчо Георгиевски

Министерство за внатрешни работи

Влада на Република Македонија

Министерство за транспорт и врски

Министерство за внатрешни работи

ВМРО-ДПМНЕ

July 10, 2017

СДСМ

ВМРО-ДПМНЕ

СДСМ

Влада на Република Македонија

July 09, 2017

Влада на Република Македонија

ВМРО-ДПМНЕ

July 08, 2017

Влада на Република Македонија

СДСМ

Влада на Република Македонија

ВМРО-ДПМНЕ

Влада на Република Македонија

ВМРО-ДПМНЕ

July 07, 2017

ВМРО-ДПМНЕ